வெள்ளி, அக்டோபர் 28

சுயரூபம்

ஒளிப்படம் - துவாரகன்
களம் - சேமமடுக்குளம்