திங்கள், அக்டோபர் 8

அசையும் வெளி


ஒளிப்படம் - துவாரகன்
களம் - வல்லிபுரக் கோவில் கடற்கரை