ஞாயிறு, அக்டோபர் 24

அழகிய உலகம்
  • விடுப்புப் பார்க்கும் நாயும்குருவியும்
  • ஒளிப்படம் :- துவாரகன்
  • வீதியில் பண்பாட்டு ஊர்வலம் வந்தபோது மனிதர்கள்போல் விடுப்புப்பார்க்கும் நாய் அருகில் குருவி ஒன்றும்.
  • இடம் திருகோணமலை உவர்மலை வீதி

ஞாயிறு, அக்டோபர் 10

மீதமிருக்கும் அழகு

  • ஒளிப்படம் :- துவாரகன்
  • வவுனியா மதியாமடு விவேகானந்தா வித்தியால மேல்மாடி

சனி, அக்டோபர் 2

காத்திருப்பு - 2


புளியங்குளம்- மதியாமடு வீதியில்...
ஒளிப்படம் :- துவாரகன்