புதன், செப்டம்பர் 15

அமைதிவெளி

முருகனின் ஆறாவது படைவீடு திருக்கோயில் செல்லும் வழியில்
ஒளிப்படம் - துவாரகன்

2 கருத்துகள்: